Επικοινωνία     Sitemap


Προφίλ
 


1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Εταιρεία ΟΛΚΕΜ Α.Ε. λειτουργεί και δραστηριοποιείται κυρίως στο χώρο των πρατηρίων υγρών καυσίμων και διαθέτει συνεργεία που έχουν σχέση με επισκευές εξοπλισμού και αποκατάσταση βλαβών στα πρατήρια.

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

2.1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ -ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Η Εταιρεία ξεκίνησε την λειτουργίας της με αποκλειστική δραστηριότητα την προμήθεια – εγκατάσταση – επισκευή του πάσης φύσεως εξοπλισμού και μηχανημάτων πρατηρίων υγρών καυσίμων και διαφόρων συναφών συνεργείων. Τον Αύγουστο του 2005 η εταιρεία μεταφέρθηκε σε νέα, σύγχρονα, ευρύχωρα και κατάλληλα γραφεία . Η εταιρεία στεγάζεται πλέον σε κατάστημα 400m2 στην οδό Αλκίμου 68, στο Περιστέρι.


Πολιτική Εταιρείας 
   
 
  Στόχος της Εταιρείας είναι να καλύψει πλήρως την αγορά στην οποία απευθύνεται, διαθέτοντας προϊόντα άριστης ποιότητας και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε προσιτές και ανταγωνιστικές τιμές σύμφωνα πάντα με την τάση της αγοράς αλλά και τις εκάστοτε απαιτήσεις των πελατών της.

Η Εταιρεία με μοχλό ανάπτυξης όλους τους εργαζομένους σε αυτήν και με βασικές προϋποθέσεις και αρχές όπως :
- Υψηλή ποιότητα εξοπλισμού, ανταλλακτικών και υλικών.
- Αξιοπιστία των προϊόντων – υπηρεσιών.
- Τήρηση των προβλεπομένων για την ασφάλεια και το περιβάλλον κανόνων και προδιαγραφών,
- Συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης και τάσης αγοράς, αλλά και των αναγκών της,
- Συνεχή ενημέρωση των πελατών πάνω στα θέματα που τους ενδιαφέρουν,
- Κατάλληλο και άρτιο εξοπλισμό και
- Συνεχή εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των υπαλλήλων της,
Αποτελεί τον πλέον σημαντικό μα προπάντων υγιή παράγοντα στην Ελληνική αγορά .

Όραμα μας είναι να κατακτήσουμε και να διατηρήσουμε μια ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά, στον χώρο κατασκευής και συντήρησης πρατηρίων υγρών καυσίμων και εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών, το δε όνομά μας να γίνει συνώνυμο της άριστης ποιότητας και του υψηλού επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επίσης, όραμα μας είναι να επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας στην αγορά των Βαλκανίων.

Στόχοι ποιότητας:

 Συνεχή εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και ενημέρωση του ανθρώπινου δυναμικού ιδιαίτερα στους τομείς ασφαλείας.

  • Επίτευξη υψηλού βαθμού ασφάλειας στα έργα μας, χωρίς κανένα ατύχημα.
  • Προστασία και σεβασμός προς το περιβάλλον.
  • Πιστή τήρηση των νόμων της Πολιτείας, των Διεθνών προτύπων, και των εντολών, κανόνων και διαδικασιών της Εταιρίας .
  • Ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων και αστοχιών .
  • Εξασφάλιση κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος.
  • Χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, εξοπλισμού και μηχανημάτων.
  • Πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών μας .Newsletter
Δώστε email

Αναζήτηση με κεφαλαία γράμματα